Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Thứ ba - 16/06/2020 05:06

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN MỸ
             Số:      / KH-THCSDM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
             Diễn Mỹ, ngày        tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS  DIỄN MỸ
GIAI ĐOẠN 2015- 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
 
 
 
 
Trường THCS Diễn Mỹ được chia tách từ trường cấp I-II xã Diễn Mỹ năm học 1991-1992. Trường đóng tại địa bàn xóm 9 xã Diễn Mỹ, là trung tâm của xã. Trường có khuôn viên riêng biệt với diện tích rộng 8533m2. Có cổng trường và tường rào 4 mặt bao quanh, các khối công trình được thiết kế một cách liên hoàn, hợp lý, an toàn, chắc chắn, hợp vệ sinh. Hệ thống cây xanh, bồn hoa cây cảnh tương đối hài hòa. Trải qua 24 năm xây dựng và phát triển, công tác giáo dục của nhà trường luôn có những bước đi thăng trầm. Nhà trường đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của ngành GD&ĐT Diễn Châu, chính quyền địa phương cùng với sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng nhà trường, sự phối hợp có hiệu quả của tổ chức Công đoàn và sự nỗ lực hết mình của tập thể giáo viên, công nhân viên nhà trường; được sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An, Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu, của chính quyền các cấp cùng với sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Hội cha mẹ học sinh và học sinh. Trong những năm qua nhà trường đã và đang từng bước phát triển, ngày càng trưởng thành và khẳng định được uy tín, chất lượng giáo dục. Với cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.
  Năm  2010 trường được UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia . Tháng 6/2015 trường đạt KĐCLGD cấp độ 3. Trường liên tục đạt danh hiệu ''Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc”. Công Đoàn trường luôn đạt ''Công đoàn vững mạnh xuất sắc''. Chi bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Với những thành tích đó nhà trường đã đóng góp một phần đáng kể vào thành tích chung của ngành Giáo dục huyện nhà.
Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn xã, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Diễn Mỹ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 3013 của Hội nghị Trung ương 8 khoá XI, về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo.
Cùng với các trường THCS trong huyện xây dựng ngành giáo dục phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và quốc tế.
                   A. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 
- Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;  
- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;
          - Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 29, Khóa XI của BCH TW Đảng vể “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”;
- Căn cứ thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
 
                              B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Môi trường bên trong.
1. Đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên.
Tổng số CBGVCNV: 32 người, trong đó: Quản lý: 02. Trình độ: ĐH: 2/2 = 100%.
             - Giáo viên: 27 (Nữ: 19; nam: 8). Trình độ: ĐH: 25/27 = 92.6%; Cao đẳng 2/27= 7.4%.
           - Phục vụ: 03 (Nữ: 2). Trình độ: ĐH:1/3;
            - Biên chế nhà nước: 32/32=100% . Hợp đồng: 0.
            - CBGV là Đảng viên: 25; Đảng viên là nữ:15 .
           - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Đủ về số lượng, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường và mong muốn nhà trường phát triển; năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhiều người có trình độ chuyên môn giỏi và bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy.
- Cán bộ quản lý: có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác; có khả năng lập kế hoạch, xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp thực tiễn nhà trường; tích cực cập nhật các thông tin phục vụ yêu cầu công tác.
* Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường
            - Hội đồng nhà trường: Được tổ chức đúng theo Điều lệ trường phổ thông, có phân công nhiệm vụ các thành viên và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học theo quy chế tập trung dân chủ và đúng theo Điều lệ trường phổ thông.
- Tổ chức Đảng, các đoàn thể
Chi bộ: Trường có chi bộ gồm 25 đảng viên. Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng năm học, hàng năm liên tục xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Đảng bộ tặng giấy khen.
+ Công đoàn: Công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các phong trào văn hoá văn nghệ, hỗ trợ ngày công, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
            * Chất lượng học sinh:
 Năm học 2014 – 2015:  Nhà trường đã có những biện pháp tích cực để duy trì sĩ số học sinh theo kế hoạch đề ra, duy trì 12 lớp với 356 học sinh.
 Kết quả xếp loại hạnh kiểm
                   Hạnh kiểm Tốt:  đạt 81.2%
                   Hạnh kiểm Khá: đạt 17%
                   Hạnh kiểm TB  : đạt 1.6%
Toàn trường không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội
Xếp loại học lực
+ Loại giỏi: đạt 10.3 % 
+ Loại Khá:   đạt 41.7 %
+ Yếu: 1,2%       
            -  Tỉ lệ học sinh lên lớp sau thi lại đạt: 100%
            - Tỉ lệ học sinh được xét tốt nghiệp THCS 99 % ; Có 73% HS khối 9 thi đỗ vào THPT công lập 
  - Chất lượng giáo dục hướng nghiệp dạy nghề:  100% HS lớp 9 học nghề phổ thông (100% đạt khá giỏi)
 Kết quả HSG:
 * Học sinh giỏi tỉnh: 4 em
·* HSG cấp huyện: - Văn hóa K9: 19 em
- HS đầu khá giỏi K6,7,8 : 56 em.
Kết quả thi giáo viên giỏi: GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện: có 2 đ/c.
Có 4 SKKN bậc 3.
- Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh
- Công đoàn, chi đoàn, đội đạt vững mạnh.
- Công tác Đội thiếu niên: Đạt danh hiệu  Liên đội  tiên tiến xuất sắc.
- Có 5 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở"
- Có 1 đ/c được UBND tặng giấy khen.
2. Điểm mạnh, điểm yếu:
a. Điểm mạnh:
- Ban Giám hiệu là một tập thể đoàn kết. Chỉ đạo điều hành các hoạt động của nhà trường một cách đồng bộ hiệu quả. Biết phát huy dân chủ trong trường học. Được sự tin tưởng quý mến của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
- Đội ngũ giáo viên đoàn kết, luôn nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm yêu nghề gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhiều giáo viên có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt. 100% đội ngũ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm tốt, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn luôn đứng tốp đầu của huyện, nâng cao chất lượng qua từng năm học.
- Sau nhiều năm hoạt động nhà trường đã thu được những kinh nghiệm về công tác quản lý, các nề nếp đã đi vào ổn định. Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”, Phụ huynh học sinh trên địa bàn tin tưởng gửi con em vào học tại trường.
b. Điểm yếu
+ Năng lực Ngoại ngữ, Tin học của một số giáo viên còn hạn chế, gặp khó khăn trong công tác cũng như ứng dụng CNTT trong dạy học của giáo viên.
+ Việc tự học tự bồi dưỡng của giáo viên còn hạn chế, chưa thật tự giác, do đó hiệu quả chưa cao.
           + Nguồn lực đàu tư cho các hoạt động  giáo dục của nhà trường còn hạn chế.
          + Cơ sở vật chất: Tuy đã cơ bản đáp ứng được so với hiện tại song chưa đảm bảo quy chuẩn, nhiều thiết bị dạy học đã hư hỏng và thiếu so với quy định; khu bãi tập chưa được cải tạo, nhà trường chưa có nhà đa năng phục vụ cho các hoạt động giáo dục…
II. Môi trường bên ngoài:
Trường THCS Diễn Mỹ đóng ở trung tâm khu dân cư, đường sá đi lại thuận lợi, trình độ dân trí ngày một phát triển, được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác giáo dục. Tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kinh tế - văn hoá xã hội của địa phương ổn định, từng bước phát triển theo chiều hướng tích cực. Đời sống của nhân dân ngày được cải thiện, công tác xoá đói giảm nghèo được các cấp quan tâm đúng mức. Nhận thức về vai trò của giáo dục của cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, mọi gia đình đều quan tâm tới việc học tập của con em.
1. Cơ hội.
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban ngành đoàn thể địa phương, với Ban Đại diện cha mẹ học sinh.
- Công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương đã và đang phát triển mạnh và có những tác động tích cực đến phong trào giáo dục.
 - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt, có uy tín và được sự tín cao nhiệm từ phía phụ huynh.
           - Phương tiện thông tin ngày càng mở rộng là cơ hội giúp cho giáo viên và  học sinh tiếp thu phát triển kiến thức góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.
2. Thách thức.
- Cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đáp ứng  yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học.
 - CSVC phục vụ cho các hoạt động vui chơi giải trí, TDTT tại nhà trường còn hạn chế.
- Khả năng sáng tạo và ứng dụng Công nghệ thông tin, trình độ Ngoại ngữ của cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn còn hạn chế.
- Tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên đã và đang xuống cấp, trên địa bàn xã lại có nhiều dịch vụ trò chơi thu hút các em học sinh dẫn đến 1 số em học sinh thiếu tự chủ sa vào con đường ham chơi, lười học.
- Một bộ phận phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ vai trò của giáo dục; chưa đầu tư đúng mức cho giáo dục; thiếu sự phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh, nhất là sự phối hợp để quản lý học sinh ở nhà.
- Một số phụ huynh học sinh đi làm ăn xa nên việc chăm sóc con cái cũng hạn chế.
3. Xác định các vấn đề ưu tiên.
       - Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
      - Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
      - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ Tâm và Tầm để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
      - Từng bước tăng cường cơ sở vật chất, xây mới, tu sửa, nâng cấp, và mua sắm mới cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục...
     - Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo các yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.
     - Tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện: Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh...
 
 
                                          C. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
       1. Sứ mệnh
Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, nề nếp - kỷ cương, chất lượng cao để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng, phát triển tài năng của mình.
       2. Các giá trị cốt lõi
- Tinh thần đoàn kết.
- Tinh thần trách nhiệm.
- Tính trung thực.
- Lòng tự trọng
- Tình nhân ái.
- Sự hợp tác.
- Tính sáng tạo.
- Khát vọng vươn lên.
     3. Tầm nhìn:
Nhà trường là nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới trở thành một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục cao trong huyện. Đây là cơ sở thuận lợi để nhà trường có định hướng trong việc xây dựng nhà trường thành đơn vị giáo dục xuất sắc.
Trong giai đoạn 2015-2020 duy trì ổn định về quy mô, chất lượng giáo dục; dần từng bước cải thiện môi trường giáo dục, nâng cao hiệu quả về chất lượng toàn diện.
 
                                D.  XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu chung
          Tạo dựng được môi trường học tập có  nề  nếp, kỷ cương,  có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo. Nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu ngắn hạn: Trường THCS Diễn Mỹ  phấn đấu  giữ vững nhà trường có chất lượng tốt,  kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; kiểm tra ccoong nhận lại chuẩn Quốc gia.
- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:
+ Chất lượng giáo dục được khẳng định trong tốp những trường có chất lượng cao của Huyện Diễn Châu .
+ Duy trì đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020-2025.
+ Có quy mô ổn định và phát triển. Tiếp tục duy trì đạt cấp độ 3 trong kiểm định chất lượng giáo dục.
   2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- Phấn đấu đến năm 2020 có 100% CB-GV-NV được đánh giá khá - giỏi về năng lực chuyên môn từ cấp trường trở lên, 90% GV đạt giỏi cấp Huyện và cấp tỉnh, trong đó có 10% đạt giỏi cấp tỉnh.
- 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác.
- 100% giáo viên có chuyên môn đạt trình độ đại học trở lên.
- Có đủ số lượng nhân viên theo quy định, đảm bảo đạt chuẩn về trình độ.
- Nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tổng số: 29. Trong đó Số CBQL: 2; Số GV: 24; Nhân viên: 3
2.2. Học sinh
- Quy mô: Từ 12  lớp với khoảng 320 đến 350 học sinh.
- Chất lượng học lực:
+ Giỏi: 10%-> 15%.; Khá: 32%-> 40%;  Yếu: Không quá 3%. Không có HS kém; Tốt nghiệp THCS đạt 99% -> 100%; Thi đỗ vào THPT hệ công lập đạt từ 70 % trở lên; Thi HSG: Cấp huyện có trên 50 % số học sinh tham gia dự thi, đạt giải. Cấp tỉnh có trên 50 % số học sinh tham gia dự thi đạt giải.
- Chất lượng đạo đức, kĩ năng sống.
+ Hạnh kiểm khá, tốt đạt 97% trở lên, trong đó loại tốt đạt 80% trở lên. Không có học sinh xếp hạnh kiểm loại yếu.
+ Học sinh được trang bị các kĩ năng sống cơ bản, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tự nguyện.
2.3. Cơ sở vật chất  
- Có đủ phòng học 1ca,  phòng bộ môn bộ môn, phòng truyền thống; sửa chữa nâng cấp các phòng  học làm phòng làm việc của các bộ phận chuyên môn còn thiếu.
          - Xây mới  thây thế các phòng học; phòng chức năng; phòng làm việc cấp 4 đã xuống cấp.
- Cải tạo khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “xanh -sạch -đẹp”, giữ vững kết quả xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Trang bị thiết bị, cải tạo sân tập TDTT đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất cho học sinh.
  2.4.Chỉ tiêu thi đua:
- Trường: duy trì giữ vững danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến, tiên tiến xuất sắc, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá.
- Chi bộ: Giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh .
- Các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đạt Vững mạnh.
- Hàng năm có từ 90% lao động Tiên tiến trở lên, trong đó có 15% CB,GV,NV đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.
3. Phương châm hành động :
“Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”.
“Môi trường giáo dục là cốt lõi củng cố vị thế nhà trường”.
 
                                         E. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
           1. Các giải pháp chung 
- Tuyên truyền trong CBGV và học sinh, nhân dân về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm  của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
- Xây dựng Văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.
- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.
.2. Giải pháp cụ thể.
2.1 Thể chế và chính sách:
- Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.
2.2  Tổ chức bộ máy:
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CBGV để đáp ứng với yêu cầu công tác, giảng dạy của nhà trường đảm bảo Điều lệ trường phổ thông.
- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.
- Kiện toàn các tiểu ban để giúp việc cho nhà trường trong từng lĩnh vực hoạt động.
2.3. Bồi dưỡng đội ngũ.
   - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ, có phong cách làm việc công nghiệp.
-  Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ CBGV có tiềm năng, nòng cốt; cán bộ GV trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.
- Định kỳ đánh giá và ghi nhận chất lượng, kết quả hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những CBGV có thành tích xuất sắc.
- Tăng cường chăm lo tới đời sống của CB-VC theo đúng chế độ chính sách hiện hành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt chế độ làm việc của CB-VC, phát huy tối đa năng lực sở trường của mỗi CB-GV-NV không phân biệt bằng cấp, hợp đồng hay biên chế.
- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ CBGVNV có tiềm năng nòng cốt , cán bộ  giáo viên trẻ có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.
        2.4Nâng cao chất lượng giáo dục:
         -Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Tăng cường giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an toàn học đường, giáo dục dân số và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt giáo dục thể chất. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng, phát triển năng lực học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động xã hội, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có mục tiêu sống đúng, có được những kỹ năng sống cơ bản.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người giáo viên trong mỗi giờ lên lớp, đảm bảo chắc chắn, mỗi bài soạn, mỗi tiết dạy, mỗi hoạt động tập thể đều lấy học sinh làm trung tâm, lấy học sinh để thiết kế các hoạt động. Cải tiến khâu hướng dẫn học ở nhà để học sinh có ý thức tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới.
- Quan tâm công tác giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, nâng cao thành tích thi học sinh giỏi các cấp. Phát động sâu, rộng các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; hướng dẫn cho học sinh khai thác nguồn học liệu mở; Tăng cường phụ đạo học sinh còn hạn chế về năng lực, nhận thức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ đặc biệt là kiểm tra, dự giờ đột xuất của BGH, tổ trưởng chuyên môn đối với giáo viên; Đổi mới các hình thức sinh hoạt chuyên môn, tích cực sử dụng “Trường học kết nối”, tăng cường áp dụng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.
.     2.5. Cơ sở vật chất:
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư nâng cấp CSVC, phấn đấu có đủ phòng học, phòng làm việc đáp ứng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia trong giai đoạn mới.
- Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, phòng học bộ môn, khu làm việc của CB-GV-NV, sân chơi bãi tập của học sinh.
- Tiếp tục đầu tư máy tính, ti vi màn hình lớn,  đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Lan và Internet, phần mềm quản lý học sinh, quản lý điểm , sinh hoạt chuyên môn trên hệ thống trường học kết nối.
     2.6. Kế hoạch - tài chính:
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thu chi tài chính theo luật ngân sách và quy chế  chi tiêu nội bộ, công khai theo quy định.
- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi.
- Phối hợp với Ban đại diện CMHS, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để tăng cường sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm.
      2.7 Tổ chức hoạt động Đoàn - Đội và các tổ chức đoàn thể khác:
- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội; Tạo môi trường văn hóa lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động, đa dạng và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ - TDTT… Tích cực duy trì nề nếp, cải tiến các hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Công Đoàn làm nòng cốt trong phong trào thi đua của giáo viên, phối hợp tốt với nhà trường trong việc động viên CBGV-NV thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên.
         2.8  Công tác xây dựng Đảng
- Củng cố chi bộ vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu có trên 80-90% CB,GV, NV là Đảng viên. Phát huy vai trò lãnh đạo, thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, các công tác của đơn vị.
        2.9. Công tác xã hội hoá giáo duc:
- Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đổi mới nhận thức về giáo dục, tích cực đầu tư cho giáo dục, làm tốt công tác khuyến học - khuyến tài thông qua việc phối hợp tổ chức thành công Đại hội giáo dục xã các nhiệm kỳ.
- Tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thoả thuận thống nhất với Hội CMHS hàng năm để huy động nguồn kinh phí xã hội hoá giáo dục hỗ trợ nhà trường nâng cấp về CSVC, hỗ trợ các hoạt động giáo dục.
- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân.
- Phối hợp chặt chẽ với CMHS trong việc huy động và giáo dục học sinh. Tích cực tuyên truyền cho PHHS tham gia BHYT, BHTT cho học sinh và tổ chức tốt hoạt động YTHĐ.
- Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội ủng hộ và phối hợp trong công tác giáo dục.
2.10. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu.
- Khai thác có hiệu quả trang website của trường, cung cấp các thông tin về các hoạt động giáo dục của trường trên các phương tiện truyền thông.
- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội với nhà trường với đội ngũ CBGV, NV.
          - Phát huy truyền thống nhà trường, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc góp phần xây dựng củng cố thương hiệu nhà trường.
                                       G. Đề xuất tổ chức thực hiện.
1. Phổ biến Kế hoạch chiến lược.
Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể CBGV, NV, học sinh nhà trường, cơ quan chủ quản, Hội CMHS, cán bộ nhân dân địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc quan tâm đến nhà trường.
2. Tổ chức: Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược. Ban chỉ đạo có trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch trong từng giai đoạn sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường.
 
3. Lộ trình thực hiện Kế hoạch.
- Giai đoạn 1: Từ năm 2015 đến 2017: Phấn đấu giữ vững  các tiêu chí trường chuẩn quốc gia; kiểm định chất lượng  cấp độ 3 từ 2015-2020
 .- Giai đoạn 2: từ năm 2020 đến năm 2025: Tiếp tục phấn đấu giữ vững các tiêu chí chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.
4. Vai trò của các bên tham gia:
- Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng CBGV, NV nhà trường; thành lập ban kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong từng năm học, từng giai đoạn. Cụ thể như sau:
+ Xây dựng kế hoạch và phê duyệt lộ trình thực hiện kế hoạch chung của toàn trường.
+ Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến nhà trường, liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch chiến lược.
+ Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn phát triển của nhà trường từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời quyết định những điều chỉnh cần thiết trong quá trình thực hiện.
- Phó Hiệu trưởng: Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm những phần việc cụ thể theo sự phân công của Hiệu trưởng; kiểm tra, đánh giá kết quả, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu của kế hoạch.
- Tổ trưởng chuyên môn:
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện của tổ theo từng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ.
+ Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên và của cả tổ; tìm hiểu nguyên nhân của kết quả và hạn chế từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho năm học hoặc giai đoạn tiếp theo, đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tổ.
+ Xây dựng các dự án phát triển của tổ góp phần thực hiện các dự án phát triển của nhà trường.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Căn cứ Kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường, của tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân theo từng năm, từng tháng, từng tuần. Báo cáo kết quả thực hiện với tổ chuyên môn, nhà trường, đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch.
- Học sinh của nhà trường.
Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, kĩ năng sống thông qua các hoạt động giáo dục để đáp ứng tốt các yêu cầu xã hội sau khi tốt nghiệp THCS.
- Hội cha mẹ học sinh.
+ Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.
+ Hổ trợ tài chính, nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.
+ Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.
5. Kiến nghị với các cơ quan hữu trách.
- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu:
+ Phê duyệt và tạo điều kiện tốt cho nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch.
+ Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, giúp nhà trường về công tác tham mưu với UBND huyện để được ưu tiên về mặt tài chính, nhân lực nhằm thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
- Đối với chính quyền địa phương và UBND huyện Diễn Châu.
Hỗ trợ tài chính hoạt động, nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng CSVC nhà trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GD & ĐT Diễn Châu;
-UBND xã Diễn Mỹ;                                                  
- Lưu VT.                                                                                          Nguyễn Công Khai
 
DUYỆT CỦA PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguồn tin: thcsdienmy.dienchau.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay41
  • Tháng hiện tại1,427
  • Tổng lượt truy cập491,053
ALBUMS ẢNH
VIDEO SỰ KIỆN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây