Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm học 2012-2013 trường THCS Diễn Mỹ

Thứ hai - 24/09/2012 09:28
BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013

Năm học 2012-2013 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trường THCS Diễn Mỹ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của bộ chính trị và ngành giáo dục Diễn Châu, Ban thường vụ Đảng ủy, HĐND; UBND xã; sự phối hợp các ban ngành đoàn thể, các cơ sở xóm, sự nổ lực phấn đấu của cán bộ quản lý, của giáo viên và học sinh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn trường.
Trường THCS Diễn Mỹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012 trên tất cả các lĩnh vực giáo dục toàn diện. Tiếp tục khẳng định trường THCS Diễn Mỹ là một trong những đơn vị có truyền thống về giáo dục của tỉnh nghệ An, xứng đáng là đơn vị xuất sắc cấp tỉnh.
Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm học 2012-2013 trường THCS Diễn Mỹ
 
PHẦN THỨ NHẤT:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012
 
1. Kết quả thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
1.1. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong một số môn học có hiệu quả cao.
1.2. Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”: Nhiều hình thức hưởng ứng cuộc vận động như hội thảo, họp mặt, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về phẩm chất đạo đức nhà giáo.
1.3. Cuộc vận động “Hai không” Trường đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, phân loại trình độ học sinh, để áp dụng hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém. Bởi vậy kết quả học sinh giỏi được giữ vững, tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả tốt.
1.4. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã thu hút, tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho học sinh.
Mối quan hệ tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội ngày càng tốt hơn, tình cảm giữa thầy với thầy, trò với trò và thầy với trò ngày càng được phát huy tích cực, tạo nên một môi trường trong sáng lành mạnh.
2. Đổi mới quản lý giáo dục.
2.1. Cán bộ quản lý của nhà trường đã được chuẩn hóa, có năng lực nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường.
2.2. Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGD-ĐT ngày 7/5/2009 của Bộ giáo dục đào tạo, nhà trường đã thực hiện “3 công khai” và “4 kiểm tra” để người học và xã hội giám sát.
2.3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học được thực hiện thường xuyên và đúng kế hoạch: Có 12 giáo viên được kiểm tra toàn diện, 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề.
2.4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục được thực hiện có hiệu quả, có 30/31-96.87% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
2.5. Công tác quản lý tài chính có nhiều chuyển biến tốt theo quy định của Luật ngân sách. Thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ công chức đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch.
2.6. Chuyên môn và công đoàn trường đã thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động của toàn trường một cách đồng bộ, hiệu quả. Đã quan tâm đến các hoạt động văn nghệ, TDTT trong nhà trường tạo nên một sức mạnh tinh thần trong các hoạt động của nhà trường.
3. Cơ sở vật chất:
- Địa phương đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cho trường cơ bản đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, trường đã vận động các bậc phụ huynh ủng hộ ... triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp và thiết bị dạy học.
- Công tác bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học đã có nhiều chuyển biến tích cực.
- Sách giáo khoa được cung ứng kịp thời để phục vụ dạy và học.
4. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
4.1. Công tác PC-GD THCS luôn được chú trọng và củng cố vững chắc, các số liệu thường xuyên được cập nhật và chính xác.
4.2. Các hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh và có nội dung phong phú, toàn diện hơn.
4.3. Tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, trường đã tích cực chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục dạy học theo phương pháp cũ, đoạn tuyệt với dạy học theo lối “Đọc- chép” và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.
Dạy học bám sát chuẩn kiến thức, tăng cường tích hợp nội dung giáo dục địa phương, giáo dục đạo đức, ý thức tình yêu quê hương, đất nước.
Trường đã tổ chức thành công các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo phương pháp trình chiếu. Tăng cường tổ chức dạy phụ đạo, dạy thêm cho học sinh yếu kém, chất lượng đạo đức và văn hóa của học sinh có nhiều tiến bộ hơn so với năm qua.
- Đạo đức:
Khối Tổng số
HS
Tốt Khá TB
SL % SL % SL %
6 97 89 91,7 8 8,3 0  
7 100 61 61     39 39 0  
8 102 79 77,5 20 20,6 2 1,9
9 106 83 78,3 14 13,2 9 8,8
Tổng 405 312 77 82 20,2 11 2,8
- Văn hóa:
Khối Tổng số
HS
Giỏi Khá TB Yếu Yếu
SL % SL % SL % SL % SL %
6 97 5 5,2 39 40,2 51 53 2 0,6 0 0
7 100 11 11 31 31 48 48 9 0,9 1 1
8 102 7 6,9 45 44,1 44 43,1 6 5,9 0 0
9 106 15 14,2 37 34,9 44 41,5 9 8,5 1 0,9
Tổng 405 38 9,38 152 37,5 187 46,2 26 6,42 2 0,53
- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, được quan tâm, số lượng và chất lượng ngày càng được khẳng định rõ nét hơn.
Kết quả:
+ Học sinh giỏi huyện: 49 em (trong đó văn hóa 23, thể dục 4, qua mạng 22 em) tăng 6 em so với năm qua, xếp thứ 3 huyện.
+ Học sinh giỏi tỉnh: 10 em (1 em thi viết, 9 em qua mạng) tăng 6 em
+ Học sinh KSCL khá giỏi: 47/76 em – 61,4% đạt kế hoạch
+ Khảo sát của phòng khối 9: Văn 72,4%, toán 84,8%.
+ TN THCS: 97/106 đạt: 91,5%
+ Học sinh giỏi toàn diện: 38em tỷ lệ 9,38%, tăng 1,18%.
+ Học sinh tiên tiến: 15 em tỷ lệ 37,5%, giảm 4%
+ Thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập 64/92 đạt 69,57% xếp thứ 9 toàn huyện, thứ 52 toàn tỉnh, đứng đầu các trường phía bắc.
4.4. Phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đã được cán bộ và giáo viên triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả
- Cấp trường SKKN được xếp loại 36; trong đó 21 bậc 2, 15 bậc 1
- Cấp huyện: 8 sáng kiến bậc 3, 2 sáng kiến đề nghị xếp bậc 4.
5. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn trong đó có 27/33 đ/c đạt trên chuẩn tỷ lệ 80,64%.
Trong năm có 7 giáo viên giỏi trường, 3 giáo viên giỏi huyện, 1 tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên giỏi tỉnh bảo lưu.
6. Công tác thi đua khen thưởng:
Phong trào thi đua thường xuyên được duy trì và đạt kết quả tốt, công tác thi đua khen thưởng đã phát huy được động lực tinh thần và nâng cao chất lượng giáo dục. Phong trào thi đua dạy tốt- học tốt ngày càng tiến bộ.
Năm học 2011-2012 trường đạt danh hiệu tập thể xuất sắc cấp tỉnh, có 36 cán bộ giáo viên tiên tiến, trong đó có 9 đ/c đạt CSTĐ cấp cơ sở, 1 đ/c đề nghị CSTĐ cấp tỉnh, 1 đ/c được chủ tịch tỉnh tặng bằng khen; là một năm học trường đạt thành tích rực rỡ.
 
 
ĐÁNH GIÁ CHUNG
 
1. Kết quả nổi bật năm học 2011-2012.
- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 trường THCS Diễn Mỹ đã đoàn kết nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, xứng đáng là đơn vị xuất sắc cấp tỉnh.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Có biện pháp sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng dạy - học, chất lượng văn hóa đại trà được nâng lên, chất lượng học sinh giỏi cao hơn năm qua, chất lượng tuyển sinh lớp 10 xếp tốp đầu của huyện.
- Các cuộc vận động và phong trào thi đua của nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả rõ nét hơn.
- Công tác quản lý được đổi mới, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ nét.
2. Những hạn chế, yếu kém:
- Chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.
- Còn một số học sinh chưa ham học, thiếu ý thức trong rèn luyện đạo đức và học tập.
- Sự nổ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng giáo dục của một số cán bộ giáo viên chưa đồng đều.
- Việc thực hiện các chế độ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học còn chậm.

PHẦN THỨ HAI:
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012- 2013
 
I. NHIỆM VỤ CHUNG:
Quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ thị số 33/2006 CT-TTG ngày 8/9/2006 của thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Phương hướng nhiệm vụ năm học của ngành GD Diễn Châu, nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Diễn Mỹ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013.
II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
 1. Xây dựng trường tiến tiến xuất sắc.
 2. Tốt nghiệp THCS đạt:               97%.
 3. Lên lớp:                                    98%.
 4. Học sinh giỏi tỉnh:           2 em.
 5. Học sinh giỏi huyện văn hóa:     20 em.
 6. Hạnh kiểm loại khá, tốt:   95%, trung bình: 5%.
 7. Học lực loại giỏi:                       9%, khá: 37%, TB: 49%, yếu kém: 5%.
 8. Giáo viên giỏi tỉnh:          1 đ/c.
 9. Lao động tiên tiến:                     35
 10. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:        7
 11. 100% CBGV có SKKN.
 12.  100% gia đình – CBGV đạt gia đình văn hóa và thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
 1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục trên cơ sở tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỷ năng, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.
 2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 3. Đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng cường vai trò trách nhiệm của các tổ, nhóm chuyên môn, tăng tính tự chủ của mỗi cán bộ, giáo viên, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý trong nhà trường.
 4. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, quan tâm bồi dưỡng và phát huy vai trò của giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán trong nhà trường. Chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý học sinh.
 5. Củng cố kết quả phổ cấp giáo dục THCS, triển khai công tác phổ cấp TH, củng cố trường chuẩn Quốc gia.
IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua,
Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các nội dung cần tập trung là:
 • Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Không để xảy ra các hiện tượng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo trong cán bộ công chức, không có học sinh vi phạm pháp luật, giảm thiểu học sinh vi phạm nội quy, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.
 • Các chủ nhiệm lớp cần nắm chắc số học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp hổ trợ, giúp đỡ kịp thời.
 • Quan tâm xây dựng văn hóa nhà trường, chú trọng quy tắc ứng xử văn hóa, tăng cường giáo dục kỷ luật, giáo dục kỷ năng sống, củng cố kỷ cương nề nếp, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường. Phấn đấu xây dựng nàh trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch. Thực hiện tốt công tác vệ sinh học đường, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
 • Chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức tổ chức để thu hút học sinh tích cực, tích cực giáo dục chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…
 • Tổ chức công tác tư vấn học đường cho học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong sinh hoạt và học tập.
 • Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm.
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục.
2.1. Kế hoạch thời gian.
Thực hiện theo quyết định số 2332/2012/QĐ-UBND VP ngày 28/6/2012 của UBND tỉnh Nghệ An và quyết định số 609/QĐ- SGD&ĐT ngày 10/7/2012 của sở GD&ĐT.
Cụ thể:
Ngày tựu trường 15/8/2012
Học kỳ I: Từ 22/8/2012 đến 6/1/2013 với 19 tuần học, 1 tuần nghỉ tết âm lịch, thời gian còn lại giành cho các hoạt động khác.
Xét TN THCS trước ngày 26/5/2013
Kết thúc năm học ngày 31/5/2013.
2.2. Kế hoạch dạy học, phân phối chương trình.
- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo công văn số 5482/BGD&ĐT-VP ngày 1/9/2011 của Bộ GD&ĐT và công văn số 1782/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/9/2011 của Sở GD&ĐT.
- Trường tổ chức dạy học tự chọn môn tin học cho học sinh khối 6,7,8.
- Chỉ đạo nội dung dạy học theo hướng tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục kỷ năng sống, giáo dục pháp luật, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong các môn học theo hướng dẫn của Bộ.
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp vào các môn giáo dục công dân như sau: Cấp THCS (các lớp 6,7,8,9) ở các chủ đề đạo đức và pháp luật.
- Tổ chức tốt các hoạt động hướng nghiệp, hướng dẫn phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS; triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp, chú trọng việc tư vấn chọn nghề cho học sinh.
- Tổ chức dạy học nghề phổ thông theo đúng tinh thần chỉ đạo của phòng GD&ĐT Diễn Châu.
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trường học, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt hội khỏe phù đổng các cấp, chuẩn bị tham dự HKPĐ toàn quốc lần thứ 19 tại nghệ An.
2.3. Tổ chức dạy học 2 uổi trên ngày.
Tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (hoặc 6 buổi/tuần)
2.4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ:
- Tổ chức các hoạt động: Hội thi nói các môn ngoại ngữ; khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp nhằm tăng cường kỷ năng, nhất là kỷ năng nghe – nói của học sinh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020.
3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
3.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn.
- Thực hiện đúng quy định của điều lệ trường trung học về sinh hoạt tổ chuyên môn. Đổi mới sinh hoạt tổ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học. nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần tập trung vào việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung dạy học, rút kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình dạy học, xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra...
-  Giáo viên cần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học từ thiết kế bài giảng đến tổ chức thực hiện trên lớp theo hướng phân nhóm theo năng lực của học sinh, ám sát chuẩn kiến thức, kỷ năng; chú trọng ồi dưỡng năng lực tự học, năng lực độc lập suy nghĩ, khả năng vậv dụng sáng tạo kiến thức đã học, kỷ năng thực hành, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng một cách hợp lý hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học.
- Tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp, thực tập, thao giảng theo chuyên đề, sau đó có sự trao đổi, rút kinh nghiệm.
- Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng, đúc rút SKKN, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
- Tổ chức thi GVG cấp trường, lựa chọn giáo viên dự thi cấp tỉnh.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tổ chức thi chọn để thành lập đội tuyển học sinh giỏi, tham dự Olympic vật lý lớp 8, tham gia các môn thi giải toán qua máy tính casio, olympic tiếng anh trên Internet, giải toán trên mạng Internet.
3.2. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá.
- Thực hiện đúng quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo thông tư 58/2011/TT-GD&ĐT của Bộ GD&ĐT.
- Đối với môn GDCD: Giáo viên dạy GDCD phối hợp với GV chủ nhiệm để nhận xét xếp hạnh kiểm học sinh.
- Đối với các môn khoa học xã hội: ngữ văn, lịch sử, đại lý cần tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỷ năng và được trình bày chính kiến thức của bản thân.
- Đối với các môn khoa học tự nhiên: Vật lí, hóa học, sinh học cần đổi mới kiểm tra theo hướng rèn luyện kĩ năng cho HS.
- Chuẩn bị tổ chức thi nói đối với bộ môn ngoại ngữ, thi thực hành đối với các môn lí hóa sinh trong kì thi HSG các cấp.
4. nâng cao chất lượng đội ngũ.
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy chế, quy định của nghành đẩy mạnh cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
- Bố trí giáo viên giảng dạy phối hợp với năng lực bản thân.
- Nâng cao hiệu quả các chuyên đề đã được tập huấn.
- Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch BDTX cho đội ngũ, chú trọng bồi dưỡng chuẩn cán bộ quản lý, chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên.
Tăng cường hoạt động của tổ chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện chương trình, nội dung dạy học, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên. Tăng cường vai trò của GV chủ nhiệm lớp.
- Phòng sẽ kiểm tra năng lực tự bồi dưỡng của giáo viên với các chuyên đề được bồi dưỡng trong năm, thời gian dự kiến tháng 8 năm 2013.
5. Phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất trường học, củng cố trường chuẩn quốc gia.
5.1. Phát triển mạng lưới trường lớp
Tích cực giữ vững và ổn định số lớp và số học sinh từ 11 đến 12 lớp
5.2. Về cơ sở vật chất, thiết  bị dạy học
- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp để trang bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.
- Đầu tư, tu sữa phòng học, mua sắm bàn ghế, bổ sung thiết bị và các phòng chức năng, phòng vi tính.
- Tích cực chăm sóc cây trồng, bồn hoa, cây cảnh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.
5.3. Củng cố trường chuẩn quốc gia
- Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện, đảm bảo đạt vững chắc các tiêu chí khi được kiểm tra công nhận lại.
6. Thực hiện phổ cập giáo dục
- Củng cố ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách, thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ phổ cập, coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá kết quả, tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS đến lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, có biện pháp nâng cao tỷ lệ phổ cập.
7. Về hoạt động trung tâm học tập cộng đồng
- Phối hợp với xã đánh giá giáo viên làm tại trung tâm học tập cộng đồng.
- Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa của việc học tập suốt đời, củng cố mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng của trung tâm học tập cộng đồng.
8. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học
8.1. Triển khai thực hiện các văn bản quy định về quản lý nhà nước đối với giáo dục trung học.
Quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của nhà nước, chính phủ, bộ, ban ngành và công tác giáo dục.
8.2. Tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của nhà trường.
- Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý trong giáo dục.
- Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch của các cấp trong nhà trường.
- Chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của đơn vị và cá nhân.
- Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục, tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá thi cử, đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng.
- Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc các nội dung được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, đảm bảo dâv chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. Xây dựng và hoàn thiện quy chế nội bộ của nhà trường đảm bảo dân chủ và đúng luật.
- Tiếp tục thực hiện thông tư số 09/2009/TT-GD&ĐT ngày 7/5/2009 về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.
8.3. Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp quản lý giáo dục
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị và cá nhân.
- Kiểm tra toàn diện 12 giáo viên, kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên.
- Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học.
- Kiểm tra việc chấp hàn chủ trương chính sách, việc thực hiện các quy chế, quy định của ngành.
8.4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục
- Tích cực tuyên truyền và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về xã hội hóa giáo dục.
- Tăng cường huy động nguồn lực về tài chính để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
8.5 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,
- Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khóa biểu, quản lý thư viện, trường học, quản lý công văn, quản lý cán bộ, quản lý tài chính, công tác phổ cập giáo dục... Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng. Xây dựng và nâng cao chất lượng Website của trường góp phần thực hiện chế độ thông tin, quản lý dạy học của trường.
9. Công tác thi đua khen thưởng
- Tổ chức tốt việc đăng ký thi đua đầu năm.
- Chuyên môn và công đoàn cần cụ thể hóa một số tiêu chí thi đua của đơn vị.
- Theo dõi, đánh giá thi đua của các đơn vị, cá nhân một cách khách quan, công bằng và chính xác.
V. KẾT LUẬN
Năm học 2012-2013 có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của ngành, năm học thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Được sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD&ĐT Diễn Châu, sự giúp đỡ tâm tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã nhà, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường quyết tâm phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013.
Diễn Mỹ, ngày 24 tháng 9 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Trọng Quyền

Tác giả bài viết: Trần Trọng Quyền

Nguồn tin: thcsdienmy.dienchau.edu.vn

 Từ khóa: anh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỷ năng và được trình bày chính kiến thức của bản thân đối với cá, hóa học, sinh học cần đổi mới kiểm tra theo hướng rèn luyện kĩ năng cho hs, thi thực hành đối với các môn lí hóa sinh trong kì thi hsg các cấ, giáo viên, nhân viên về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy chế, quy định của nghành đẩy mạnh cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là mộ, chú trọng bồi dưỡng chuẩn cán bộ quản lý, chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên tăng cường hoạt động của tổ chuyê, nội dung dạy học, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên tăng cường vai t, củng cố trường chuẩn quốc gia 5.1 phát triển mạng lưới trường lớp, thiết bị dạy học sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà, kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp để trang bị cơ sở vật chấ, tu sữa phòng học, mua sắm bàn ghế, bổ sung thiết bị và các phòng chức năng, phòng vi tính tích cực chăm sóc cây trồng, bồn hoa, cây cảnh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp 5.3 củng cố trường chuẩn quốc gia tăng cường cơ sở vật chất v, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện, đảm bảo đạt vững chắc các tiêu chí khi được kiểm tra công nhận lạ, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách, thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ phổ cập, coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá kết quả, tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục thcs đến lớ, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, củng cố mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng của trung tâm học tập cộng đồng 8 đổi mới côn, chính phủ, bộ, ban ngành và công tác giáo dục 8.2 tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của nhà trường thực hiện các quy định về phân cấp quản l, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của đơn vị và cá nhân tăng c, tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, đánh giá thi cử, đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trườn, thực hiện nghiêm túc các nội dung được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, đảm bảo dâv chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường xây dựng và hoàn thi, việc thực hiện các quy chế, quy định của ngành 8.4 tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước về xã hội hóa giáo dục, thiết bị dạy học 8.5 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tron, tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khóa biểu, quản lý thư viện, trường học, quản lý công văn, quản lý cán bộ, quản lý tài chính, công tác phổ cập giáo dục tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng xây dựng và nâng cao chất lượng websit, quản lý dạy học của trường 9 công tác thi đua khen thưởng tổ chức, đánh giá thi đua của các đơn vị, cá nhân một cách khách quan, công bằng và chính xác v kết luận năm học 2012-2013 có ý nghĩa hế, năm có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của ngành, năm học thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ, sự giúp đỡ tâm tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã nhà, cán bộ, nhân viên và học sinh toàn trường quyết tâm phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013 diễn mỹ, ngày 24 tháng 9 năm 2012 hiệu trưởng trần trọng quyền, có biện pháp nâng cao tỷ lệ phổ cập 7 về hoạt động trung tâm học, đặc biệt là nghị quyết 05/2005/nq-cp ngày 18, kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên tăng cường kiểm tra nội bộ, thời gian dự kiến tháng 8 năm 2013 5 phát triển mạng lưới trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay37
 • Tháng hiện tại1,423
 • Tổng lượt truy cập491,049
ALBUMS ẢNH
VIDEO SỰ KIỆN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây